Wednesday, 24 October 2012

KELEBIHAN BERZAKAT-PT 2

Dalam Islam, antara dua ibadat yang sangat dititik-beratkan ialah sembahyang dan zakat. Sembahyang ialah hubungan peribadi dengan Allah (hablun minallah) manakala zakat ialah hubungan dengan sesama manusia (hablun minannas).

Zakat ialah sedekah yang wajib dan kadarnya cuma 2.5 peratus sahaja. Namun zakat hanya dapat dikeluarkan oleh orang yang takut kepada Allah. Al-Lail [17]

Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab Neraka) itu daripada orang yang sungguh bertakwa; [18] Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya,

Zakat dapat membersihkan harta. Namun hanya harta yang diperolehi secara halal sahaja dapat dibersihkan. Ia hendaklah diberi kepada golongan yang disebut 8 asnaf seperti fakir,miskin, muallaf, dan lain-lain. Dalam mazhab Syafie, zakat mesti diberi kepada setiap satu dari 3 golongan iaitu fakir, miskin, muallaf. Dalam mazhab Hanafi pula tidak semestinya dan boleh diberi kepada salah satu dari 3 golongan. Dalam mazhab Syafie zakat hanya boleh diberi kepada mereka yang tidak meninggalkan sembahyang, manakala mazhab Hanafi pula tidak kisah samada penerima zakat sembahyang atau tidak.

Dari Umar al-Khattab r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak binasa sesuatu harta benda, sama ada di darat atau di laut, melainkan disebabkan harta itu tidak dikeluarkan zakatnya.” (Riwayat Tabrani)

No comments:

Post a Comment